prolt alt text

Magdy Gessler przedstawiać nikomu nie trzeba. Pozytywna rekomendacja, którą otrzymaliśmy jest dla nas powodem do dumy.

prolt alt text

Temperament, niesamowita wiedza oraz doświadczenie. Spotkanie z Magdą Gessler było bardzo emocjonujące. Jednak przede wszystkim wiele nas nauczyło.